AYDIN KÖŞK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sıkça Sorulan Sorular

GENEL

 • Koronavirüs Gündemine İlişkin Konular

  • Özel öğrenci barınma kurumlarında barınma hizmeti almaktayken ülkemizdeki Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) tedbirleri kapsamında üniversitelerin ve okulların tatil olması nedeniyle kurumdan ayrılan öğrenciler özel öğrenci barınma kurumunda kalmadıkları süre zarfında ücret ödemesi yapacaklar mı? Kurumlar bu süre için öğrencilere ücret iadesinde bulunacaklar mı? Ayrıca bu şartlar altında kurumdan ayrılmak isteyen öğrencilerden % 30 ücret kesintisi yapılacak mı?

    

   Özel öğrenci barınma kurumlarındaki ücret tahsilatı ve iadeleriyle ilgili işlemlerin; “Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği”nin "Barınma hizmeti ücreti ve yükümlülükler" başlıklı 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki "Kuruma kayıt yaptıran öğrencilerden 15 Eylül tarihine kadar kurumdan ayrılanlardan hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin %10’u, 15 Eylül ve sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin %30’u alınır. Bu öğrencilere depozitoları ile peşin ödeme yapılan hallerde bu fıkraya göre hesaplanacak ücret mahsup edilerek geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir. Aylık barınma hizmeti ücreti, hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin hizmet sunulmak üzere belirlenen ay sayısına bölünmesi ile tespit edilir." hükmü ile öğrenci veya öğrenci velisiyle özel öğrenci barınma kurumu arasında imzalanan ve karşılıklı yükümlülüklerin yer aldığı "hizmet sunum taahhütnamesi"ndeki hükümler çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.

    

  • Özel Okul Öncesi ve Anasınıfı Öğrencilerinin Eğitim Öğretim Ücretleri Ödenecek mi?

    

   Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 26.03.2020 tarihli ve 5905971 sayılı 81 ile gönderilen “Okul Öncesi Aidat Ücretleri” konulu yazıda belirtilen;

    Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin, Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Ücretin Alınması Ve Bütçenin Hazırlanması başlıklı;

    “MADDE 68 –  (2) Eylül ayında ücret tam olarak alınır ancak haziran ayında ücret alınmaz. Yarıyıl tatilinde (Ek ibare:RG-10/7/2019-30827) ve ara tatilde ise aylık ücret tam olarak tahsil edilir. Okula kayıt yaptıran, ancak hiçbir hizmet almadan kayıttan vazgeçen velilere ödedikleri aidat iade edilir.”

   Hükmü sadece Resmi okullardaki “aidat” hakkındadır.

    

  • Bu süreçte özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve eğitim personelinin durumu hakkında bilgi verebilir misiniz ?

    

   Özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve eğitim personelinin durumu, kurumda yapılan uzaktan öğretim ve daha sonra yapılacak olan telafi eğitimi çalışmaları da dikkate alınarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun ilgili hükümleri gereği 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu Hükümleri çerçevesinde kurucu veya kurucu temsilcileri tarafından değerlendirilecektir.

   Özel öğretim kurumlarında çalışan eğitim personeli 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre en az bir takvim yılı olmak üzere Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ekinde yer alan iş sözleşmesine göre çalışmaktadırlar. İşlemlerin buna göre yapılması gerekmektedir. 

 • 2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi

  2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi

  • Özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören, 8 ve 12 nci sınıf öğrencilerine yönelik olarak takviye kursuna ne zaman başlanabilir?

    

   2020-2021 eğitim öğretim yılında, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel okullarda, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin yedinci fıkrası hükmü doğrultusunda 8 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerden isteyenler için 20.08.2020 tarihinden itibaren maske, fiziki mesafe ve hijyen kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirler ile “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzunda” belirtilen hususlara titizlikle uyulması kaydıyla “derslere takviye kursu” açılabilecektir.

    

  • Okul öncesi eğitim hizmeti veren kurumlarda yüz yüze eğitime devam edilebilecek mi?

    

   2020-2021 eğitim öğretim yılında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan okul öncesi eğitim hizmeti veren kurumlarda Bakanlıkça yüz yüze eğitimin başlatılacağı tarihe kadar kurumların kurucuları ve öğrenci velilerinin istemeleri hâlinde “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzunda” belirtilen hususlara titizlikle uyulması kaydıyla yaz okulu ve yaz kulüpleri faaliyetleri yapılabilecektir.

    

  • Seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık nasıl giderilecek?

    

   Uzaktan eğitim araçlarıyla, canlı dersler vasıtasıyla ve EBA televizyonları vasıtasıyla giderilecektir." 

    

  • Aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ne demektir?

    

   "Aşamalı ve seyreltilmiş eğitim; belli sınıf düzeylerinin öncelikli olarak açılmasından ve derslerin ve konuların seyreltilmesi, tam olarak içeriğin tümüyle yüz yüze aynı saat ve süre içerisinde değil de belirli konuların belirli noktalarının özellikle ve öncelikle işlenmesini ifade etmektedir.

    

  • Serviste, bahçede, okula girişte, maske, mesafe ve hijyen konusunda nasıl bir çalışma yapılacaktır?

    

   Servislerde, okul bahçesinde, okul binasına girişte, ders başlayana kadar maske ve benzeri hususlardaki standartlar daha önce hazırlanan kontrol kılavuzu çerçevesinde belirlendiği şekilde hem öğrenciler hem öğretmenler hem de veliler için birtakım rehberler hazırlanmıştır.

   Teneffüsler ve benzeri durumlara ilişkin standartlar da bu kılavuzlarda yer almaktadır ve zamanı geldiğinde ayrıntılı biçimde bunlar da açıklanacaktır. Maske tedariki Bakanlık tarafından da sağlanacak, okulların hijyen standartlarını geliştirmek üzere çeşitli kurumlarla çalışmalar devam etmektedir, bu standartların denetimi için görevlendirilen denetmenler her bir okulun standardını gözden geçirmektedirler.

    

  • Öğrenci, öğretmen, personel, servis sürücüleri, kantinci gibi kişilerin sağlık durumu nasıl takip edilecektir?

    

   Okullar açıldığında öğrencilere, öğretmenlere, okulların destek personeline, servis sürücülerine varana kadar okullarla ilgili herkesin sağlık durumu HES kodları marifetiyle takip altında olacaktır.

   Ailesinde ya da yakın çevresinde virüs tanısı konulmuş kişiler bu sistem sayesinde tespit edilecek ve gerekli önlemler alınacaktır.

    

  • 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı ne zaman, nasıl, hangi şartlarda başlayacaktır?

    

   Yeni eğitim öğretim yılı 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacak, yüz yüze eğitime 21 Eylül'den itibaren "aşamalı ve seyreltilmiş" şekilde geçilecektir. İsteyen özel okullar 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecektir.

   Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde "aşamalı ve seyreltilmiş" bir modelle 2020-2021 eğitim-öğretim yılına başlanacak. "Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okullar uzaktan eğitimle açılacak ve öğretim yılı da bu şekilde başlamış olacaktır. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar verilmiştir. İsteyen özel okullar 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecektir. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki birtakım konulardan da oluşacaktır."

    

  • Covid-19 salgını nedeniyle öğrencilerin okula gidemediği ve uzaktan eğitim yapıldığı tarihler arasında yemek ve servis ücreti ödenecek mi?

    

   Özel Okul Dernekleri temsilci Başkanları, uzaktan eğitim sürecinde yemek ve servis ücreti alınmayacağı konusunda basın açıklaması yapmıştır.

    

  • Covid-19 salgını nedeniyle öğrencilerin okula gidemediği ve uzaktan eğitim yapıldığı tarihler arasında eğitim ücreti ödemesi yapılacak mı?

    

   Özel okullara kayıt yaptıran öğrencilerin ücret iş ve işlemleri, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Ücret Tespiti” başlıklı 53. üncü maddesi hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir. Ayrıca Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanan özel okul kayıt sözleşmesi de öğrencinin okula kaydı esnasında öğrenci velisi ile okul idaresi arasında karşılıklı olarak imzalanmakta olup ücret ödemeleri sözleşme hükümleri çerçevesinde öğrencinin kayıtlı olduğu okula yapılmaktadır.

    

  • Özel okul öğrenci kayıt sözleşmesine okul idaresi ve öğrenci velisi tarafından ilave madde eklenmesi/ekletilmesi mümkün mü?

    

   Yürürlükteki mevzuata ve kayıt sözleşmesi şartlarına aykırı olmamak kaydıyla özel şartlar okul idaresi ve öğrenci velisi tarafından belirlenebilir.

    

  • İmam Hatip Liselerinin 11. ve 12. sınıflarında öğrenim gören öğrenci özel Anadolu ve fen liselerine nakil yaptırabilir mi?

    

   Resmî ortaöğretim kurumlarından özel ortaöğretim kurumlarına, özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına nakil iş ve işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler” başlığı altındaki hükümler çerçevesinde yapılmaktadır. Söz konusu yönetmeliğin hükmü gereği İmam Hatip Liselerinin 11. ve 12. sınıflarından özel Anadolu ve fen liselerine nakil yapılamaz.

Hükümet Konağı Kat2 09570 Köşk/AYDIN - 0256 461 20 45

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.